تبلیغات
نارنج سبز ورزش و حاشیه ها

نارنج سبز ورزش و حاشیه ها
تحلیل ورزش و حاشیه های آن
نویسندگان
نظر سنجی
آیا ورزش کشور را در زمان علی آبادی موفق می دانید ؟ابر برچسب ها
لینک های مفید
  استقلال - سپاهان در گام اول نهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای كشور در حالی از روز 15 مردادماه آغاز خواهد شد كه دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی جذابترین بازی این هفته خواهد بود و پرسپولیس و مس نیز دیدار افتتاحیه را برگزار خواهند كرد.   

برنامه كامل نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر

 / استقلال - سپاهان در گام اول نهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای كشور در حالی از روز 15 مردادماه آغاز خواهد شد كه دیدار تیم های استقلال تهران و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی جذابترین بازی این هفته خواهد بود و پرسپولیس و مس نیز دیدار افتتاحیه را برگزار خواهند كرد.   

به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه كشی نهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های كشور عصر یكشنبه با حضور نمایندگان باشگاه‌ها و رسانه‌های گروهی در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد.

طبق قرعه كشی انجام شده، نبرد تاریخی استقلال و پرسپولیس در هفته نهم، مسابقه سپاهان و ذوب آهن در هفته دهم و دربی اهواز در هفته سیزدهم برگزار خواهد شد.

ضمن اینكه استقلال و سپاهان در هفته نخست به دیدار هم می روند و دیدار پرسپولیس و سپاهان در هفته هفدهم برگزار می شود كه دیدار برگشت دو تیم در هفته پایانی لیگ برتر در تهران برگزار خواهد شد.

برنامه كامل نهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های كشور به شرح زیر است:


هفته اول لیگ برتر:
پنجشنبه 15 مرداد:
*
مس كرمان - پرسپولیس تهران

-
جمعه 16 مرداد:
*
استقلال تهران - سپاهان اصفهان
*
ذوب آهن اصفهان - سایپا كرج
*
پیكان قزوین - مقاومت سپاسی شیراز
*
استقلال اهواز - ابومسلم مشهد
*
پاس همدان - استیل آذین تهران
*
شاهین پارس جنوبی - ملوان انزلی
*
راه آهن شهرری - فولاد خوزستان
*
صبای قم - تراكتورسازی تبریز

هفته دوم لیگ برتر:
*
سپاهان اصفهان - مس كرمان
*
پرسپولیس تهران - استقلال اهواز
*
فولاد خوزستان - پیكان قزوین
*
ابومسلم مشهد - پاس همدان
*
ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری
*
استیل آذین - صبای قم
*
سایپا كرج - شاهین پارس جنوبی
تراكتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان
*
مقاومت سپاسی شیراز - استقلال تهران

هفته سوم لیگ برتر:
مقاومت سپاسی شیراز - سپاهان اصفهان
*
پاس همدان - پرسپولیس تهران
*
پیكان قزوین - ملوان بندرانزلی
*
صبای قم - ابومسلم مشهد
*
راه آهن شهرری - سایپا كرج
*
ذوب آهن اصفهان - استیل آذین
*
شاهین پارس جنوبی - تراكتورسازی تبریز
*
استقلال تهران - فولاد خوزستان
*
استقلال اهواز - مس كرمان

هفته چهارم لیگ برتر:
*
مس كرمان - پاس همدان
*
سپاهان اصفهان - استقلال اهواز
پرسپولیس تهران - صبای قم
*
سایپا كرج - پیكان قزوین
*
ابومسلم مشهد - ذوب آهن اصفهان
*
تراكتورسازی تبریز - راه آهن شهرری
*
ملوان بندرانزلی - استقلال تهران
*
فولاد خوزستان - مقاومت سپاسی شیراز
*
استیل آذین - شاهین پارس جنوبی

هفته پنجم لیگ برتر:
*
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
*
ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران
*
پیكان قزوین - تراكتورسازی تبریز 
*
شاهین پارس جنوبی - ابومسلم مشهد
*
راه آهن شهرری - استیل آذین 
مقاومت سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی 
*
صبای قم - مس كرمان
*
استقلال تهران -  سایپا كرج
*
پاس همدان - استقلال اهواز

هفته ششم لیگ برتر:
*
سپاهان اصفهان - پاس همدان
*
پرسپولیس تهران - شاهین پارس جنوبی
استیل آذین - پیكان قزوین
*
سایپا كرج - مقاومت سپاسی شیراز
*
ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان
*
ابومسلم مشهد - راه آهن شهرری
*
تراكتورسازی تبریز - استقلال تهران
*
مس كرمان - ذوب‌ آهن اصفهان
*
استقلال اهواز - صبای قم

هفته هفتم لیگ برتر:
*
راه آهن شهرری - پرسپولیس تهران
*
ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان
*
پیكان قزوین - ابومسلم مشهد
*
استقلال تهران - استیل آذین
*
صبای قم - پاس همدان
شاهین پارس جنوبی - مس كرمان
*
مقاومت سپاسی شیراز - تراكتورسازی تبریز
*
فولاد خوزستان - سایپا كرج
*
ذوب‌ آهن اصفهان - استقلال اهواز

هفته هشتم لیگ برتر:
*
پرسپولیس تهران - پیكان قزوین
سپاهان اصفهان - صبای قم
*
ابومسلم مشهد - استقلال تهران
*
سایپا كرج - ملوان بندرانزلی
*
استیل آذین - مقاومت سپاسی شیراز
*
استقلال اهواز - شاهین پارس جنوبی
*
مس كرمان - راه آهن شهرری
*
تراكتورسازی تبریز - فولاد خوزستان
*
پاس همدان - ذوب‌ آهن اصفهان

هفته نهم لیگ برتر:
استقلال تهران - پرسپولیس تهران
*
سایپا كرج - سپاهان اصفهان
*
ذوب آهن اصفهان - صبای قم
*
مقاومت سپاسی شیراز - ابومسلم مشهد
*
شاهین پارس جنوبی - پاس همدان
*
پیكان قزوین - مس كرمان
*
ملوان بندرانزلی - تراكتورسازی تبریز
*
فولاد خوزستان - استیل آذین
*
راه آهن شهرری - استقلال اهواز

هفته دهم لیگ برتر:
*
ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان
*
مس كرمان - استقلال تهران
*
پرسپولیس تهران - مقاومت سپاسی شیراز
*
ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان
*
استقلال اهواز - پیكان قزوین
پاس همدان - راه آهن شهرری
*
استیل آذین - ملوان بندرانزلی 
*
تراكتورسازی تبریز - سایپا كرج
*
صبای قم - شاهین پارس جنوبی

هفته یازدهم لیگ برتر:
*
فولاد خوزستان - پرسپولیس تهران
*
سپاهان اصفهان - تراكتورسازی تبریز
*
استقلال تهران - استقلال اهواز
*
شاهین پارس جنوبی - ذوب آهن اصفهان
*
مقاومت سپاسی شیراز - مس كرمان
*
پیكان قزوین - پاس همدان
*
ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد
*
سایپا كرج - استیل آذین
*
راه آهن شهرری - صبای قم

هفته دوازدهم لیگ برتر:
*
پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی
*
شاهین پارس جنوبی - سپاهان اصفهان
*
ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری 
*
پاس همدان - استقلال تهران
*
مس كرمان - فولادخوزستان
*
استقلال اهواز - مقاومت سپاسی شیراز
*
صبای قم - پیكان قزوین
*
ابومسلم مشهد - سایپا كرج
*
استیل آذین - تراكتورسازی تبریز

هفته سیزدهم لیگ برتر:
*
پرسپولیس تهران - سایپا كرج
*
فولاد خوزستان - استقلال اهواز
*
سپاهان اصفهان - استیل آذین
*
پیكان قزوین - ذوب آهن اصفهان 
*
استقلال تهران - صبای قم
*
ملوان بندرانزلی - مس كرمان
تراكتورسازی تبریز - ابومسلم مشهد 
راه آهن شهرری - شاهین پارس جنوبی 
*
مقاومت سپاسی شیراز - پاس همدان
 
هفته چهاردهم لیگ برتر:
*
پرسپولیس تهران - تراكتورسازی تبریز 
*
ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران
راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان
*
مس كرمان - سایپا كرج
*
شاهین پارس جنوبی - پیكان قزوین
*
پاس همدان - فولادخوزستان
*
صبای قم - مقاومت سپاسی شیراز
*
استقلال اهواز - ملوان بندرانزلی
*
ابومسلم مشهد - استیل آذین

هفته پانزدهم لیگ برتر:
*
استیل آذین - پرسپولیس تهران
*
سپاهان اصفهان - ابومسلم مشهد
*
مقاومت سپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان
*
استقلال تهران - شاهین پارس جنوبی
*
تراكتورسازی تبریز - مس كرمان
*
پیكان قزوین - راه آهن شهرری 
*
فولادخوزستان - صبای قم
*
ملوان بندرانزلی - پاس همدان
*
سایپا كرج - استقلال اهواز

هفته شانزدهم لیگ برتر:
*
راه آهن شهرری - استقلال تهران
*
پیكان قزوین - سپاهان اصفهان
*
پرسپولیس تهران - ابومسلم مشهد
*
ذوب آهن اصفهان - فولادخوزستان 
*
مس كرمان - استیل آذین
*
صبای قم - ملوان بندرانزلی
*
استقلال اهواز - تراكتورسازی تبریز
*
پاس همدان - سایپا كرج
*
شاهین پارس جنوبی - مقاومت سپاسی شیراز

هفته هفدهم لیگ برتر:
*
سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران
*
استقلال تهران - پیكان قزوین
*
ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان
*
ابومسلم مشهد - مس كرمان
*
استیل آذین - استقلال اهواز
*
سایپا كرج - صبای قم
*
تراكتورسازی تبریز - پاس همدان
*
مقاومت سپاسی شیراز -  راه آهن شهرری
*
فولاد خوزستان – شاهین پارس جنوبی

  
[ شنبه 27 تیر 1388 ] [ 02:04 ق.ظ ] [ علی رضوی ]
.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :